Harta site Adauga la favorite
 
 

Clinica Pediatrie 1

Adresa:

Str. Moților, nr. 68

Contacte:

Tel: - şef clinică: 0264597208 (NU ESTE PENTRU PROGRAMĂRI!)
- centrala spitalului: 0264597706 (orele 7-15)
- fax spital: 0264599463
- farmacovigilenţă: 0264431769 (tel/fax)

PENTRU PROGRAMĂRI: 0264590706, 0264597706 int. 140- et.I, int. 144-et. II, int. 145-et. III

E-mail: pediatrie1@spitcocluj.ro

Tarif spitalizare:

296,16 lei

Sef de sectie:

Conf. univ. Dr. Lenuţa Popa

 

Personal

Personalul medical care deserveşte Clinica Pediatrie I este format din 15 medici cu înaltă calificare în specialitatea Pediatrie: 14 medici primari şi un specialist, 14 doctori în medicină şi 2 doctoranzi cu frecvenţă. În plus, nouă dintre aceştia dețin specializări, primariate sau competenţe în una sau două alte specialităţi medicale Există ca atare atât experienţa necesară cât şi dotarea adecvată pentru ca în Clinica Pediatrie I, să se acorde o asistenţă medicală de calitate copilului bolnav, în orice sector de patologie.

Conf Dr. Lenuţa Popa, medic primar Pediatrie;
medic specialist: Endocrinologie, Genetică Medicală; doctor in Medicină;

Conf Dr. Ştefan Mirestean, medic primar Pediatrie;
doctor în Medicină;

Conf .Dr. Călin Lazăr
director medical al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj;
medic primar Pediatrie; doctor în Medicină;

Dr. Mirela Filip, şef de lucrări; medic primar Pediatrie;
doctor în Medicină;

Dr. Eva Kiss, şef de lucrări; medic primar Pediatrie;
doctor în Medicină;

Dr. Şerban Radu, sef de lucrari ; medic primar Pediatrie;
supraspecializare Gastroenterologie Pediatrică;
competenţă în Endoscopie digestivă diagnostică la copil;
doctor în Medicină;

Dr. Cecilia Lazea, asistent universitar; medic primar Pediatrie;
competenţă ecocardiografie; doctor în Medicină;

Dr. Romanța Barbu, medic primar Pediatrie;
asistent universitar; doctor în Medicină;

Dr. Victoria Creţ, medic primar Pediatrie; medic specialist Genetică Medicală; supraspecializare in Diabetologie Pediatrica;
- medic specialist Endocrinologie, atestat in Ecografia Endocrina;
- atestat in Endocrinologie si Diabet Pediatric; doctor în Medicină;

Dr. Mirela Crişan, medic primar Pediatrie;
doctor în Medicină;

Dr. Stancuta Rusu, medic primar Pediatrie;

Dr. Minerva Mănăstireanu, medic specialist Pediatrie;

Prezentarea sectiei:

Clinica Pediatrie I ”Axente Iancu” (Şef de Clinică: Conf. Dr. Lenuta Popa) se află pe strada Moţilor nr. 68, în aceeaşi curte cu Clinica Chirurgie Pediatrică, Unitatea de Primire a Urgenţelor şi Birourile Administraţiei Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii.
Strada Moţilor este o arteră principală, aflată pe axa centrală a oraşului, pe drumul naţional E60 (spre Oradea), iar incinta în care se află clinica, dotată cu spaţii verzi şi un magazin ABC, corespunde, pe partea opusă străzii Moţilor, străzii Pavlov şi Parcului Mare al oraşului.
Cu excepţia a 3 saloane cu 6 paturi, clinica dispune de saloane cu 2-4 paturi, o parte dintre acestea fiind dotate cu grup sanitar propriu şi televizor.
Doisprezece dintre cei 17 medici ai clinicii sunt cadre didactice universitare, formând Catedra Pediatrie I a Universităţii de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu” din Cluj (Şef de Catedră: Conf. Dr. Rodica Manasia).
Catedra Pediatrie I a fost infiinţată in anul 1919 de către profesorul Titu Gane, prin transformarea Clinicii Infantile în bază de invăţământ universitar şi postuniversitar. Numele de Pediatrie I a fost dat în 1947, când la Cluj s-a înfiinţat o a doua clinică şi catedră de Pediatrie. Conducerea catedrei a fost asigurată cu succes de către: Prof. Titu Gane (1919-1935), Prof. Gheorghe Popovici (1935-1946); Prof. I. Gavrilă (1946-1947); Prof. Axente Iancu (1947-1964); Prof. Iuliana Ţarlea (1964-1969); Prof. Aurel Chişu (1969-1984); Conf. Zoe Paţiu (ulterior profesor onorific) - 1984-1990; Prof. Paula Grigorescu-Sido (1990-2006); Prof. Eufemia Doina Cloţan (2006-2008); Conf. Rodica Manasia (din 2008 şi în prezent).

Structura, dotari:

- Secţia clinică Pediatrie I cu o capacitate de 85 paturi care include compartimentele de Diabet Zaharat, Terapie Intensivă, Cardiologie, Hematologie, Endocrinologie, Gastroenterologie;
- Compartimentul de Boli Genetice cu o capacitate de 15 paturi;
- Laboratoare de: - Genetică;
- Examinări de urgenţă;
- Radiologie și Ecografie generală;
- Ecocardiografie Doppler si electrocardiografie;
- Endoscopie digestivă, pH-metrie esofagiană;
- Testul sudoraţiei - cu aparatul Nanoduct;
- Spirometrie;
- Farmacie;
- Centrul de farmacovigilenţă, dotat cu baza de date MICROMEDEX de către Clinical Science Foundation - Londra;
- Biblioteca dotată cu: cărţi şi reviste medicale (abonamente la reviste de specialitate din ţară şi străinătate);
- Sala de curs (80 locuri, aer condiţionat), este dotată cu aparatură de proiecţie modernă (video-proiector, aspectomat, retroproiector).

Conditii de internare: - spitalizare continuă (saloane cu 2 - 4 paturi , exceptand 2 saloane cu 6 paturi , dotate cu grup sanitar şi televizor
- spitalizare de zi (salon cu 2 paturi )

Activitatea sectiei:

Pediatrie Generală:
- diagnosticul și tratamentul afecțiunilor acute și cronice ale copilului 0 - 18 ani
- manopere de diagnostic și tratament: puncție biopsie hepatică, puncție pleuralaă, aspirație pleurală continuă, puncție pericardică

Endocrinologie:
- diagnosticul și dispensarizarea pacienților cu afecțiuni endocrinologice
- dozări hormonale
- diagnosticul și tratamentul obezității

Diabet și Boli de Nutriție:
- diagnosticul și monitorizarea pacienților cu diabet zaharat
- diagnosticul și tratamentul complicațiilor cronice micro și macroangiopatice ale diabetului zaharat

Hematologie: - diagnosticul și tratamentul anemiilor (genetice și dobândite)
- diagnosticul și tratamentul coagulopatiilor (Hemofilie, Boala Willebrand)
- diagnosticul și tratamentul vasopatiilor

Cardiologie:
- diagnosticul echocardiografic (echo-Doppler) al cardiopatiilor congenitale
- dispensarizarea cardiopatiilor
- colaborarea cu Clinica Chirurgie Cardiovasculară și Institutul Inimii Niculae Stancioiu" Cluj, pentru rezolvarea chirurgicală a malformațiilor cardiace
- profilaxia și tratamentul HTA la copil și adolescent

Fibroza chistică:
- diagnosticul fibrozei chistice de la vârsta de nou născut până la 18 ani și adult
- dispensarizarea și tratamentul pacienților (tratament profilactic al infecțiilor respiratorii, tratamentul substitutiv enzimatic)

Invatamant medical:

- invăţământ universitar de Pediatrie (pentru studenţii anului V Medicină Generală),
- invatamant postuniversitar (pentru medicii rezidenţi, specialişti şi primari) şi studii de doctorat.
- cursuri postuniversitare cu tematică axată pe principalele preocupări ale clinicii cardiologie;
hematologie , fibroza chistică ,urgenţe pediatrice; endocrinologie.
Studiile de doctorat sunt îndrumate de Prof. Consultant onorific Dr. Paula Grigorescu-Sido.

- genetică;
- fibroza chistică;
- urgenţe pediatrice;
- endocrinologie.
Studiile de doctorat sunt îndrumate de Prof. Consultant onorific, Dr. Paula Grigorescu-Sido.
Sala de curs (80 locuri, aer condiţionat), este dotată cu aparatură de proiecţie modernă (video-proiector, aspectomat, retroproiector).

Cercetare stiintifica:

În Clinica Pediatrie I funcţionează Centrul de Cercetare pentru Boli genetice şi genetic condiţionate la copil (acreditat CNCSIS).
Cărţi publicate în ultimii 8 ani:
- Tratat elementar de Pediatrie, vol.IV - sub red. Paula Grigorescu-Sido (2000);
- Boli ale aparatului reno-urinar la copii - Lenuţa Popa, Paula Grigorescu-Sido (2001);
- Pediatrie pentru medicii de familie - sub red. Paula Grigorescu-Sido (2002);
- Tratat elementar de Cardiologie Pediatrică - Rodica Manasia (2002);
- Anemiile copilului - Eufemia Doina Cloţan (2004);
- Infecţia persistentă cu virus hepatitic B la copil - Lazăr Călin (2005);
- Cardiopatiile congenitale în practica pediatrică - Rodica Manasia (2008).
- Pediatrie practica.Ghid pentru studenti – Rodica Manasia ( 2011)

Colaborări la tratate naţionale (Pediatrie, Gastroenterologie, Genetică): 2000, 2002, 2004.

Numeroase lucrări au fost publicate în reviste de specialitate din ţară (Pediatria, Clujul Medical, Sibiul Medical, Romanian Journal of Gastroenterology, Archives of Medical Balkanic Union) şi străinătate (Blood Cells, Molecules and Diseases, European Journal of Human Genetics, Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism; Hormone Research, Cytokine).

Au fost organizate o serie de manifestări ştiinţifice: simpozioane şi mese rotunde axate pe cele mai recente preocupări mondiale: boli genetice şi cardiovasculare. Deasemenea, s-a participat la simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale.

Plan de dezvoltare:

a) În domeniul asistenței medicale acordată în clinică:
- dezvoltarea activității în Ambulatorul Clinicii, fapt care va permite reducerea numărului de spitalizări, după modelul raport pacienți spitalizați/pacienți în ambulator existent în țările Uniunii Europene. Din păcate realizarea acestui deziderat nu depinde numai de medici, C.A.S.J. Cluj trebuind să accepte acest sistem de activitate;
- completarea dotării cu aparatură modernă, în special a secției de Terapie Intensivă;
- extinderea spațiului laboratoarelor prin mansardarea clădirii actuale, în așa fel încât să corespundă noilor norme de funcționare.
b) În domeniul învățământului medical
În cadrul invaățământului postuniversitar, pe lângă cursurile de specializare și perfecționare și studiile doctorale (existente la catedră), se va organiza învățământ postuniversitar de tip masterat.
c) În cercetarea științifică (aceleași teme menționate) se va extinde cercetarea finanțată prin contracte de cercetare.

Conditii de internare:

Clădirea Clinicii

Clădirea Clinicii

Terapie intensivă

Terapie intensivă

Salon

Salon

 
 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!