Harta site Adauga la favorite
 
 

Hotararea 37 din 2008 - Hotararea 37 din 2008 care modifica Hotararea 355 din 2007


HOTĂRÂRE nr. 37 din 16 ianuarie 2008


pentru modificarea <LLNK 12007   355 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor


EMITENT:     GUVERNUL


PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 21 ianuarie 2008


Data intrarii in vigoare : 21/01/2008


 


 


    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,


 


    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


 


    ART. I


    <LLNK 12007   355 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 17 mai 2007, se modifică după cum urmează:


    1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:


    "Art. 4. - (1) Supravegherea sănătăţii lucrătorilor este asigurată de către medicii specialişti de medicina muncii.


    (2) Până la data de 31 decembrie 2010, medicii specialişti în medicină generală ori în medicină de familie, care au obţinut, potrivit legii, atestat în specialitatea medicină de întreprindere, pot desfăşura activităţi în domeniul supravegherii sănătăţii lucrătorilor, cu excepţia încheierii fişei de aptitudine prevăzute la art. 16 alin. (6)."


    2. La articolul 16, alineatul (7) se abrogă.


    3. La anexa nr. 1 "Fişa 124. Munca în reţelele de foarte înaltă, înaltă, medie şi joasă tensiune, aflate sau nu sub tensiune", subtitlul "Contraindicaţii", litera B "pentru reţelele electrice de medie şi joasă tensiune", al doilea marcator va avea următorul cuprins:


    "- discromatopsie: la cei care efectuează lucrări ce necesită percepţia corectă a culorilor;".


    ART. II


    Prevederile <LLNK 12007   355 20 302   4 54>art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se aplică şi medicilor de medicină generală cu atestat în medicină de întreprindere, care, la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, sunt încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, având o vechime de minimum 3 ani în aceeaşi întreprindere.


 


                        PRIM-MINISTRU


                   CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU


 


                       Contrasemnează:


                       ---------------


                 Ministrul sănătăţii publice,


                  Gheorghe Eugen Nicolăescu


 


                  Ministrul muncii, familiei


                    şi egalităţii de şanse,


                        Paul Păcuraru


 


                     Ministrul economiei


                        şi finanţelor,


                      Varujan Vosganian


 


Inapoi
 

Situri utileSituri utile Adrese internet

 

Situri utileLegislatie Legi si reforme noi

 

citeste mai mult

Contact 

 
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca
Str. Moților, nr. 68
Tel.: 0264597706
Fax: 0264599463
E-mail: office@spitcocluj.ro

Modalități de acces
:
Din gară se poate ajunge cu autobuzul nr. 9 până la stația ”Spitalul de Copii” de pe str. Moților.
De la Aeroportul Internațional Cluj circulă autobuzul nr. 8 până la Regionala CFR, de unde se poate opta pentru una din liniile: 6, 7, 30.
Cu autoturismul personal, accesul se face din str. Moților nr. 68 și ieșirea pe str. Cardinal Iuliu Hossu în zilele lucrătoare în intervalul orar  700 - 1500. În zilele libere și în timpul sărbătorilor legale, atât intrarea cât și ieșirea se fac pe str. Moților nr. 68.
Accesul pietonal se realizează de pe str. Moților nr. 68 (și de pe str. Cardinal Iuliu Hossu în zilele lucrătoare între orele 700 - 1500).Vizualizare hartă mărită

detalii contact

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!