Harta site Adauga la favorite
 
 

Ministerul Sănătății a stabilit cadrul legal pentru acordarea asistenţei medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate in anul 2009 - Modificare adusa legislatiei pentru contractul cadru din 2009


Ministerul Sănătății a stabilit cadrul legal pentru acordarea asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în anul 2009


 


La solicitarea ministrului Sănătății, dr. Ion BAZAC, în ședința de Guvern de ieri a fost aprobată Hotărârea de Guvern pentru modificarea și completarea  Hotărârii de Guvern nr. 1714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009.


 


Astfel, în prima zi din luna aprilie 2009 va intra în vigoare noul contract- cadru. Până la acea dată vor fi elaborate și normele metodologice de aplicare ale acestuia. 


Contractul-cadru este, practic,  cel mai important document din sistemul de sănătate în care sunt stabilite, anual, condiţiiile contractării cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale.


 


Contractul -cadru din 2009  cuprinde cele mai multe elemente de noutate în privinţa prescrierii medicamentelor, a relației contractuale dintre casele de asigurări de sănătate și furnizori, dar  și în cadrul medicinii primare şi profilactice.


 


„Există o presiune suplimentară pe Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2009, mai mult decât în anii precedenți. Eficiența în utilizarea fondurilor devine acum o necesitate presantă și nu doar un obiectiv general al sistemului. Noile prevederi se adresează acestor probleme. Prin contractul-cadru aprobat vom îmbunătăți și accesul asiguraţilor la servicii medicale şi la medicamente gratuite și compensate în tratamentul ambulatoriu, în special din mediul rural”, a declarat ministrul Sănătății, dr. Ion BAZAC.


 


 


 


 


Principalele modificări şi completări aduse contractul –cadru constau în:


 


Ø Începând cu 1 aprilie a.c., prescrierea medicamentelor se va face sub forma denumirii comune internaţionale (DCI). Excepţie vor face cazurile justificate medical în fişa medicală a pacientului, situație în care medicul va prescrie medicamentele necesare pe denumire comercială, în concordanţă cu diagnosticul. În prezent prescrierea medicamentelor se face numai sub forma denumirii comerciale. Prin această măsură  se va îmbunătăţi accesului asiguraţilor la medicamente. Procedura detaliată de prescriere pe DCI se va regăsi în normele metodologice ale contractului-cadru


 


Ø Farmaciile aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătatre vor avea obligaţia să elibereze numai medicamentul care dă preţul de referinţă în cadrul denumirii comune internationale prescris de medic. Cu acordul asiguratului însă pot elibera și alte medicamente din cadrul aceleiaşi denumiri comune internaţionale, cu excepţia cazurilor în care medicul prescrie medicamentele pe denumire comercială.  Astfel, se va îmbunătăţi accesul asiguraţilor la medicamente, prin diminuarea cotei de contribuţie personală suportată de către aceştia.


 


Ø Se introduce obligaţia caselor de asigurări de sănătate de a face publică lista furnizorilor cu care au încheiat contracte precum şi valoarea de contract şi la sediul acestora, nu numai prin afișare pe pagina web.


 


Ø S-a introdus obligaţia  spitalelor de a afişa cheltuielile efectuate în luna precedentă pe pagina web a Ministerului Sănătăţii,  în primele 3 zile lucrătoare ale lunii curente.


Prin această măsură  se îmbunătăţeşte transparenţa activităţii spitalelor, coroborat cu obligaţia caselor de asigurări de sănătate de a deconta activitatea acestora numai în condiţiile îndeplinirii  de către spitale a obligaţiei  menţionată mai sus.


 


Ø Se introduce posibilitatea ca furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitare să încheie contract atât cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îşi au sediul, filiale sau puncte de lucru, cât şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. În prezent se poate încheia contract numai cu una dintre casele de asigurări menţionate   mai  sus.


 


Ø Se introduce o nouă obligaţie a caselor de asigurări de sănătate, de a deconta contravaloarea serviciilor medicale paraclinice numai dacă medicii de familie/medicii de specialitate din ambulatoriu au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatură medicală corespunzătoare pentru realizarea acestor servicii.


 


Ø Pentru descurajarea furnizorilor care încălcă obligaţiile contractuale se majorează penalităţile de la 2%, 15% şi 20%  la 10%; 20% şi respectiv 30%. În cazul spitalelor, a furnizorilor de servicii medicale de urgenţă prespitalicească şi  unităţilor sanitare de recuperare cu paturi, procentul aferent penalităţii aplicate la a treia constatare a nerespectării obligaţiilor contractuale a fost majorat de la 5% la 9%.


 


Ø S-a prevăzut participarea obligatorie a medicilor de familie la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenţă, în afara programului de lucru al cabinetelor medicale individuale. Prin aceasta se asigură accesul pacienţilor la servicii de asistența medicală primară   indiferent de oră şi de zonă şi se se reduce numărul de cazuri cu evoluţie nefavorabilă şi  decesele a căror producere este favorizată prin neasigurarea în timp util a asistenţei medicale. Un aviz consultativ în această direcție va fi înaintat MS de către Colegiul Medicilor din România.


 


Ø Se va extinde de la 3 luni la 6 luni,  termenul maxim în care medicul de familie nou venit, care a încheiat contract de furnizare de servicii medicale pentru lista constituită până la data încheierii contractului, este obligat să înscrie numărul minim de asiguraţi şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale.


Inapoi
 

Situri utileSituri utile Adrese internet

 

Situri utileLegislatie Legi si reforme noi

 

citeste mai mult

Contact 

 
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca
Str. Moților, nr. 68
Tel.: 0264597706
Fax: 0264599463
E-mail: office@spitcocluj.ro

Modalități de acces
:
Din gară se poate ajunge cu autobuzul nr. 9 până la stația ”Spitalul de Copii” de pe str. Moților.
De la Aeroportul Internațional Cluj circulă autobuzul nr. 8 până la Regionala CFR, de unde se poate opta pentru una din liniile: 6, 7, 30.
Cu autoturismul personal, accesul se face din str. Moților nr. 68 și ieșirea pe str. Cardinal Iuliu Hossu în zilele lucrătoare în intervalul orar  700 - 1500. În zilele libere și în timpul sărbătorilor legale, atât intrarea cât și ieșirea se fac pe str. Moților nr. 68.
Accesul pietonal se realizează de pe str. Moților nr. 68 (și de pe str. Cardinal Iuliu Hossu în zilele lucrătoare între orele 700 - 1500).Vizualizare hartă mărită

detalii contact

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!