Harta site Adauga la favorite
 
 

LEGE nr. 304 din 3 decembrie 2008 - privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

    ARTICOL UNIC

    Se aprobă <LLNK 12008    17130 301   0 48>Ordonanţa Guvernului nr. 17 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12004   115180 301   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, adoptată în temeiul <LLNK 12007   373 10 202   1 38>art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 1 februarie 2008, cu următoarele modificări şi completări:


    1. La articolul I, punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:


    "11. La articolul 12, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:


    <<(5) Medicii care nu au contract individual de muncă cu unitatea sanitară care organizează serviciul de gardă şi care la nivelul acestei unităţi desfăşoară activitate numai în linia de gardă vor încheia cu această unitate sanitară publică un contract individual de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă şi vor beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă, stabilite conform prevederilor art. 12. Salariul de bază se stabileşte la limita minimă prevăzută pentru funcţia şi gradul profesional în care aceştia sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi se utilizează pentru stabilirea tarifului orar.


    (6) Medicii care nu sunt încadraţi în spital, dar efectuează gărzi într-o unitate sanitară beneficiază de aceleaşi drepturi salariale ca şi medicii din spital cu acelaşi grad profesional.>>"


    2. La articolul I punctul 12, literele c) şi e) ale alineatului (1) al articolului 13 se modifică şi vor avea următorul cuprins:


    "c) pentru activităţile care se desfăşoară în unităţile de urgenţă neurovasculare, de neurologie şi neurochirurgie şi care solicită o încordare psihică foarte ridicată, precum şi pentru personalul din unităţi, secţii şi compartimente de boli infecţioase, neonatologie, săli de naştere şi din laboratoarele de analize medicale, care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase, un spor de până la 25% din salariul de bază;


    ........................................................................


    e) pentru condiţii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, dializă, personalul sanitar de la camerele de gardă din spitalele de urgenţă, personalul încadrat în blocul operator, precum şi medicii de specialitate chirurgicală, în punctele de transfuzii din spital, în laboratoarele de cardiologie intervenţională, în laboratoarele de endoscopie intervenţională, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromuscular şi neurologică, psihiatrie, medicină legală, asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar, acordată prin serviciile de ambulanţă şi structurile de primire a urgenţelor - UPU-SMURD, UPU şi CPU -, secţii şi compartimente de ATI şi de terapie intensivă, secţii şi compartimente de îngrijiri paleative, epidemii deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, cuantumul sporului este de 50-100% din salariul de bază. Nivelul sporului se stabileşte de conducerea fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli."


    3. La articolul I, punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:


    "13. La articolul 13, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:


    <<(5) Personalul contractual de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din sectorul sanitar beneficiază de un spor lunar de prevenţie, în cuantum de 11% din salariul de bază, care se acordă începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008.


    (6) Personalul din unităţile sanitare, inclusiv personalul de specialitate medico-sanitar contractual şi funcţionarii publici din cadrul autorităţilor de sănătate publică, beneficiază de un spor lunar de prevenţie, în cuantum de 11% din salariul de bază.>>"


    4. La articolul I punctul 18, articolul 41^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:


    "Art. 41^2. - Pentru asigurarea stabilităţii, personalul din sistemul sanitar beneficiază în trimestrul al II-lea şi trimestrul al IV-lea ale fiecărui an calendaristic de câte o primă de stabilitate, ale cărei cuantum şi mod de acordare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."


    5. La anexa nr. I, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:


    "SALARII DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE MEDICO-SANITAR ŞI AUXILIAR SANITAR din următoarele unităţi sanitare:


    Spitale clinice judeţene de urgenţă, spitale judeţene de urgenţă, spitale regionale


    Spitale clinice de specialitate de urgenţă


    Spitale clinice, spitale de urgenţă


    Spitale de specialitate

    Institute şi centre medicale

    Institute şi centre de sănătate publică


    Institute de medicină legală

    Servicii de ambulanţă

    Centre de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti".


 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


 

               PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR


                        BOGDAN OLTEANU


 

                     PREŞEDINTELE SENATULUI


                          ILIE SÂRBU

 

    Bucureşti, 3 decembrie 2008.

    Nr. 304.

 

                                   ---------

 

Inapoi
 

Situri utileSituri utile Adrese internet

 

Situri utileLegislatie Legi si reforme noi

 

citeste mai mult

Contact 

 
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca
Str. Moților, nr. 68
Tel.: 0264597706
Fax: 0264599463
E-mail: office@spitcocluj.ro

Modalități de acces
:
Din gară se poate ajunge cu autobuzul nr. 9 până la stația ”Spitalul de Copii” de pe str. Moților.
De la Aeroportul Internațional Cluj circulă autobuzul nr. 8 până la Regionala CFR, de unde se poate opta pentru una din liniile: 6, 7, 30.
Cu autoturismul personal, accesul se face din str. Moților nr. 68 și ieșirea pe str. Cardinal Iuliu Hossu în zilele lucrătoare în intervalul orar  700 - 1500. În zilele libere și în timpul sărbătorilor legale, atât intrarea cât și ieșirea se fac pe str. Moților nr. 68.
Accesul pietonal se realizează de pe str. Moților nr. 68 (și de pe str. Cardinal Iuliu Hossu în zilele lucrătoare între orele 700 - 1500).Vizualizare hartă mărită

detalii contact

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!