Harta site Adauga la favorite
 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2009 - privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

    Având în vedere faptul că actele normative care reglementează salarizarea categoriilor de personal din sectorul bugetar îşi încetează aplicabilitatea la 31 decembrie 2008, este necesară prelungirea termenului de aplicabilitate prevăzut de aceste acte normative până la 31 martie 2009.


    Ţinând cont de faptul că prin prelungirea termenului se pot realiza salarizarea şi încadrarea personalului din sectorul bugetar în perioada 1 ianuarie-31 martie 2009,


    se impune promovarea în regim de urgenţă a unei ordonanţe de urgenţă, prin care să se prelungească termenul de aplicabilitate prevăzut de actele normative care reglementează salarizarea categoriilor de personal din sectorul bugetar, pentru a putea realiza mecanismul de salarizare şi încadrare a personalului din sectorul bugetar în perioada 1 ianuarie-31 martie 2009.


    Având în vedere numeroasele categorii de persoane care fac obiectul acestor acte normative,


    luând în considerare faptul că situaţiile expuse mai sus constituie situaţii extraordinare ce vizează elemente de interes public, se impune promovarea prezentei ordonanţe de urgenţă.


    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,


 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.


 

    ART. 1

    Sunt şi rămân în vigoare până cel mai târziu la data de 31 martie 2009 următoarele acte normative:


    a) <LLNK 12008    10130 301   0 32>Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit <LLNK 12000    24180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la <LLNK 11998   154 10 201   0 18>Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin <LLNK 12008   177 10 201   0 18>Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare.


    b) <LLNK 12008    9130 301   0 31>Ordonanţa Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea <LLNK 12007     6130 301   0 32>Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin <LLNK 12007   232 10 201   0 18>Legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 1 februarie 2008, aprobată prin <LLNK 12008   238 10 201   0 18>Legea nr. 238/2008.


    c) <LLNK 12008    17130 301   0 32>Ordonanţa Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12004   115180 301   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin <LLNK 12008   304 10 201   0 18>Legea nr. 304/2008.


    d) <LLNK 12008    16130 301   0 32>Ordonanţa Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12008   272 10 201   0 18>Legea nr. 272/2008.


    e) <LLNK 12008     8130 301   0 31>Ordonanţa Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea <LLNK 11999   138 10 201   0 18>Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea <LLNK 12003    38130 301   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a <LLNK 12006    64130 301   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2008.


    f) <LLNK 12008    13130 301   0 32>Ordonanţa Guvernului nr. 13/2008 privind creşterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, aprobată prin <LLNK 12008   209 10 201   0 18>Legea nr. 209/2008.


    g) <LLNK 12008    14130 301  0 32>Ordonanţa Guvernului nr. 14/2008 privind creşterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit <LLNK 12000   160180 301   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, aprobată prin <LLNK 12008   237 10 201   0 18>Legea nr. 237/2008.


    ART. 2

    La articolul 1^1 alineatul (1), literele a) şi b) din <LLNK 12008    15130 301   0 32>Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 30 ianuarie 2008, aprobată cu modificări prin <LLNK 12008   221 10 201   0 18>Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:


    "a) pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi 3a;


    b) pentru perioada 1 aprilie-31 august 2009 se va acorda o treime din creşterea salariilor de bază obţinute prin aplicarea coeficienţilor de multiplicare şi a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b;".


    ART. 3

    Valorile coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzute în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a, 3a, 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b la <LLNK 12008    15130 301   0 32>Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin <LLNK 12008   221 10 201   0 18>Legea nr. 221/2008, cu modificările şi competările ulterioare, se aplică corespunzător perioadelor stabilite la art. 2 din prezenta ordonanţă de urgenţă.


    ART. 4

    (1) Persoanele care ocupă funcţii de conducere în instituţiile şi autorităţile publice care sunt supuse restructurării vor fi trecute pe un post vacant în cadrul structurii organizatorice aprobate potrivit legii.


    (2) În cazul în care postul vacant este inferior postului aferent funcţiei de execuţie a persoanei care a ocupat funcţia de conducere, postul vacant va fi transformat la acel nivel.


    (3) În situaţia în care în cadrul structurii organizatorice, aprobată potrivit legii, nu există un post vacant, se transformă postul propriu al persoanei care a ocupat funcţia de conducere la nivelul funcţiei de execuţie avute de aceasta.


    ART. 5

    Personalul care beneficiază de salariul de merit se stabileşte o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, cu respectarea şi a celorlalte prevederi din actele normative care reglementează modul de acordare a salariului de merit.


 

                                 PRIM-MINISTRU

                                    EMIL BOC


 

                                Contrasemnează:


                                ---------------

               Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,


                                  Marian Sârbu


 

                         Ministrul finanţelor publice,


                                 Gheorghe Pogea


 

    Bucureşti, 29 ianuarie 2009.

    Nr. 1.

 

                                      ----


Inapoi
 

Situri utileSituri utile Adrese internet

 

Situri utileLegislatie Legi si reforme noi

 

citeste mai mult

Contact 

 
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca
Str. Moților, nr. 68
Tel.: 0264597706
Fax: 0264599463
E-mail: office@spitcocluj.ro

Modalități de acces
:
Din gară se poate ajunge cu autobuzul nr. 9 până la stația ”Spitalul de Copii” de pe str. Moților.
De la Aeroportul Internațional Cluj circulă autobuzul nr. 8 până la Regionala CFR, de unde se poate opta pentru una din liniile: 6, 7, 30.
Cu autoturismul personal, accesul se face din str. Moților nr. 68 și ieșirea pe str. Cardinal Iuliu Hossu în zilele lucrătoare în intervalul orar  700 - 1500. În zilele libere și în timpul sărbătorilor legale, atât intrarea cât și ieșirea se fac pe str. Moților nr. 68.
Accesul pietonal se realizează de pe str. Moților nr. 68 (și de pe str. Cardinal Iuliu Hossu în zilele lucrătoare între orele 700 - 1500).Vizualizare hartă mărită

detalii contact

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!